REGULAMIN KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Stalowa Wola 2017

 

1. Organizatorem konkursu jest Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.
2. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Stalowej Woli.
3. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do 18. roku życia.
4. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.
5. Wraz z utworem należy dołączyć pisemne oświadczenie (pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które w dniu składania oświadczenia nie ukończyło 18 roku życia) zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na nieodpłatne publikowanie zgłoszonego na konkurs wiersza.
6. Każdy autor może przesłać jeden utwór (napisany na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem) na papierze formatu A4.
7. Pod wierszem autor powinien zamieścić: imię, nazwisko, wiek oraz adres szkoły.
8. O podziale nagród zadecyduje jury w składzie:
Agata Linek – członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli
Izabela Zubko – członek Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury
Kazimierz Linda - członek Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli
9. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu ocenione będą przez Jury w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna (Jury zastrzega sobie inny podział w przypadku dużej/małej ilości prac w danej kategorii wiekowej).
10. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
11. Jury zwróci szczególną uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć.
12. Zachęcamy uczestników do nadsyłania propozycji na nazwę konkursu. Najlepsze hasło zostanie wyróżnione nagrodą specjalną.
13. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Termin nadsyłania utworów upływa 19 listopada 2017 roku.
Wiersze prosimy przekazywać na adres:
Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
ul. Ofiar Katynia 57
37-450 Stalowa Wola
lub księżom katechetom uczącym w szkołach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 grudnia 2017 roku w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej Parafii oraz po Mszy Świętej w dniu 4 grudnia 2017 roku.

Zachęcamy do podjęcia prób własnej twórczości literackiej!

 


Regulamin konkursu i pisemna zgoda rodziców/opiekunów w formacie PDF

 

 

 


 

 

© Parafia Trojcy Swietej

Wszelkie prawa zastrzezone