Gratulujemy szczęśliwym laureatkom konkursu
"Do szopy, hej..."

Konkurs wygrały Weronika Ambroszka, Maria Powęska i Aleksandra Bielecka.

Marysia i i Weronika wykonały anioły, z tym iż Marysia użyła do tego celu butelki a jej koleżanka – kubeczki. Aleksandra natomiast zrobiła węża ze skarpetek…

- Trzej Królowie wędrują do Betlejem, stając się niejako prekursorami turystyki, pielgrzymowania do miejsc świętych. Stąd nazwa naszego kolędowania - turystyczne - wyjaśniła Irena Cichy, jedna z jego organizatorek.

krowa, koń a nawet słoń…

kto jeszcze w - podzięce - był inny w stajence?
zręby szopki my zrobimy, całą resztę – dostawimy!

§ 1
Organizatorem konkursu plastycznego Do szopy, hej... jest: Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.

§ 2
Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci
i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
• Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

§ 3
Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – postaci, którą możemy ujrzeć lub chcielibyśmy znaleźć w stajence betlejemskiej, a oddaje ona pokłon Jezusowi Chrystusowi, Matce Najświętszej i św. Józefowi (nie wykonujemy postaci św. Rodziny).

§ 4
Uczestnicy
Konkurs kierowany jest do rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Liczba osób wykonujących pracę jest dowolna – dzieci z rodzicami, dziadkowie z wnukami, wychowankowie z opiekunami...

§ 5
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy wykonują jedną pracę przestrzenną, z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice, o wysokości minimalnej 21 cm (jak zeszyt szkolny) i maksymalnej 34 cm (jak duża butelka wody mineralnej).
2. Do każdej pracy należy dołączyć informację z nazwiskiem i imieniem (imionami) autora (autorów), szkołę i klasę.
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na: przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu; opublikowanie na stronie internetowej Organizatora imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona w Konkursie i/lub weźmie udział w wystawie pokonkursowej.

§ 6
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace konkursowe należy złożyć u katechetów w swojej szkole lub w siedzibie organizatora - kancelarii Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.
2. Złożenie prac – do dnia 5 stycznia (piątek) 2018r.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 stycznia (sobota) 2018r. po Mszy świętej o godz. 18:00 w dolnym kościele podczas wspólnego parafialnego kolędowania i „opłatka”.
4. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w specjalnie przygotowanej szopce na scenie głównej w sali teatralnej.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu Do szopy, hej… decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, którą powołuje Organizator.
2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac, pięć zostanie nagrodzonych przez Komisję. Nagroda rzeczowa przypisywana jest do pracy, a nie do ilości osób ją wykonujących. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

 

 

 


 

 

© Parafia Trojcy Swietej

Wszelkie prawa zastrzezone